Dotacje

Utworzenie trwałych miejsc pracy w miejscowości Wałcz poprzez uruchomienie Zakładu Produkcyjno-Montażowego-BML Sp. z o.o.

Cel projektu: Uruchomienie zakładu produkcyjno-montażowego produkującego pojazdy komunalne

Beneficjent: BML Sp. z o.o.

 

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.