Dostawa stołów spawalniczych

17 października 2018

Data 15.10.2018r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie trwałych miejsc pracy w miejscowości Wałcz poprzez uruchomienie Zakładu Produkcyjno-Montażowego – BML Sp. z o.o.” numer projektu RPZP.01.06.00-32-0019/17, w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma BML Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę stołów spawalniczych.

 

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

  • poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: BML Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz,
  • wysłana e-mailem na adres: j.kasinski@bml.net.pl

Termin składania ofert: do 23.10.2018 r. do godziny 10:00 (decyduje dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 13/1.6/2018
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy