Dostawa prasy kolumnowej

30 kwietnia 2019

Data 30.04.2019r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie trwałych miejsc pracy w miejscowości Wałcz poprzez uruchomienie Zakładu Produkcyjno-Montażowego – BML Sp. z o.o.” numer projektu RPZP.01.06.00-32-0019/17, w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma BML Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę prasy kolumnowej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach.

 

Załączniki:

    1. Formularz-Ofertowy20.1.6.2019
    2. Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-zbywcy-dotyczace-uzywanego-srodka-trwalego20.1.6.2019
    3. Zapytanie-ofertowe-20.1.6.2019-prasa-kolumnowa