Dokumentacja techniczna branży budowlanej

23 czerwca 2018

Dokumentacja techniczna branży budowlanej:

bud-Opis-architekturakonstr.pdf
bud-Zmiany-zastosowane-w-projekcie-branzy-budowlanej.pdf
bud-Rysunek-wrota-przemyslowe-korekta.pdf
bud-Rysunek-stolarka-okienna-korekta.pdf
bud-Rysunek-stolarka-drzwiowa-korekta.pdf
bud-Rysunek-slusarka-aluminiowa-PCV-korekta.pdf
bud-Rysunek-rzut-parteru.pdf
bud-Rysunek-rzut-dachu.pdf
bud-Rysunek-przekroj.pdf
bud-Rysunek-podjazd.pdf
bud-Rysunek-mapa-PZT.pdf
bud-Rysunek-inwentaryzacja.pdf
bud-Rysunek-elewacje.pdf
bud-Przedmiar.pdf
bud-Pozwolenie-na-budowe-prawomocne.pdf
bud-Opis-zagospod.pdf
bud-Opis-strona-tytul.pdf
bud-Opis-ekspertyza.pdf
bud-Opis-BIOZ.pdf