BML - ZAWSZE NA CZAS

Logo

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.